Anunt important privind obligativitatea legala a persoanelor fizice si juridice de a obtine autorizatie pentru pescuitul comercial - Descarca

 

                                          ANUNT IMPORTANT                                                 
Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti anunta persoanele fizice si juridice ca in urma confirmarii unui caz pozitiv de Covid-19 in incinta institutiei, incepand cu data 12 octombrie 2020 si pana pe 22 octombrie 2020, activitatea cu publicul se va desfasura online prin e-mail sau prin posta/curierat. Situatia va fi actualizata ulterior in functie de evolutia cazurilor si de recomandarile DSP Mehedinti. Reamintim cetatenilor ca toate solicitarile/documentele/petitiile/ cererile/etc. adresate Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti se pot trimite numai prin e-mail la adresa office@apmmh.anpm.ro sau prin posta/ curierat la adresa: Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane nr. 3.
Cod fiscal APM Mehedinti : 4222212
Cont APM Mehedinti : RO58TREZ4615032XXX000172  Trezoreria Drobeta Turnu Severin

Pentru relatii suplimentare, consultatii/ informatii privind emiterea actelor de reglementare, puteti suna la numerele de telefon 0252 320396 / 0746248611 ( secretariat), fax: 0252.306018.

 

INFORMARE

APM MEHEDINȚI informează publicul interesat că a fost publicat Ordinul nr. 1150/11.06.2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuala a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020.
Conform Ordinului nr. 1150/2020:
• Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.
• Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației/autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:
a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
b) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
c) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
d) dovada achitării tarifului.
• Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație/autorizație integrată de mediu deținută de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorității publice pentru protecția mediului sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.
• Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.
• Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.
• Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.
• În cazul autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitată aplicarea vizei anuale înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică pentru protecția mediului clasează solicitarea și informează titularul cu privire la obligația de a solicita aplicarea vizei în anul imediat următor.

Vă informăm că:
- la intrarea in vigoare a Ordinului nr.1150/2020 - 10 iulie 2020, beneficiarii autorizațiilor de mediu/autorizațiilor integrate de mediu care au fost emise și se pot încadra în termenul de min. 60 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului și data emiterii autorizațiilor /autorizațiilor integrate de mediu au obligația solicitării apilcării vizei anuale.
- pentru autorizațiile de mediu/autorizațiile integrate de mediu care au fost emise și care nu se pot încadra în termenul de min. 60 de zile, beneficiarii acestora vor solicita aplicarea vizei în anul imediat următor, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1150/2020.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 

Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19, aducem la cunoștința opiniei publice, suspendarea tuturor activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, pe perioada stării de alertă.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile si birourile de specialitate prin telefon sau email.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro;

Tel. 0252/320396;

 Fax 0252/306018

 

Pentru operaţiunile de încasare - acestea se vor face numai prin instrumente de plată bancare (O.P.) – excepție persoanele fizice (recomandam plata prin mandat postal).

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE UTILIZAND URMATOARELE DATE:

RO58TREZ4615032XXX000172

CUI: 4222212

 

 

Pentru accesarea vechiului site APM MEHEDINTI click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publicate anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean, judeţul Meh edinţi, situat în partea de sud-vest a României, se întinde pe 4.900 kmp reprezentând cca. 2,1% din suprafaţa ţării. Se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est.La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia. Agentia pentru Protectia Mediului din acest judet asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor legii cu privire la organizarea şi coordonarea sistemului operativ de monitorizare integrata a factorilor de mediu la nivel teritorial, stabilesc condiţiile specifice ale amplasamentelor si dispun masurile legale corespunzătoare pentru protecţia,ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

str. Baile Romane, nr.3

Tel. 0252 320396; 0252 326438; 0746248611

Fax. 0252 306018

Site: http://apmmh.anpm.ro; E-mail: office[@]apmmh.anpm.ro

 

 

IMPORTANT: Formular comanda - determinare indicatori CALITATE AER - Descarca

                          Obligativitatea vizei anuale pentru autorizatia de mediu si autorizatia                                          integrata de mediu - Comunicat

 

IMPORTANT: Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal