ANUNȚ IMPORTANT!

 

Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19, aducem la cunoștința opiniei publice, suspendarea tuturor activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, pe perioada stării de alertă.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile si birourile de specialitate prin telefon sau email.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro;

Tel. 0252/320396;

 Fax 0252/306018

 

Pentru operaţiunile de încasare - acestea se vor face numai prin instrumente de plată bancare (O.P.) – excepție persoanele fizice (recomandam plata prin mandat postal).

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE UTILIZAND URMATOARELE DATE:

RO58TREZ4615032XXX000172

CUI: 4222212

 

 

Pentru accesarea vechiului site APM MEHEDINTI click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publicate anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Parte componentă a spaţiului carpato-dunărean, judeţul Meh edinţi, situat în partea de sud-vest a României, se întinde pe 4.900 kmp reprezentând cca. 2,1% din suprafaţa ţării. Se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est.La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia. Agentia pentru Protectia Mediului din acest judet asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor legii cu privire la organizarea şi coordonarea sistemului operativ de monitorizare integrata a factorilor de mediu la nivel teritorial, stabilesc condiţiile specifice ale amplasamentelor si dispun masurile legale corespunzătoare pentru protecţia,ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

str. Baile Romane, nr.3

Tel. 0252 320396; 0252 326438; 0746248611

Fax. 0252 306018

Site: http://apmmh.anpm.ro; E-mail: office[@]apmmh.anpm.ro

 

 

IMPORTANT: Formular comanda - determinare indicatori CALITATE AER - Descarca

                          Obligativitatea vizei anuale pentru autorizatia de mediu si autorizatia                                          integrata de mediu - Comunicat

 

IMPORTANT: Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal